Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba

Kerkstraat 3 B-3665 As

info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194

Fax: +32 89 395220

BE0883.341.584

RPR Tongeren

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van

Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van

Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen en inclusief de bezorgkosten in de gemeenten 366 As en 3660 Opglabbeek en aangrenzende buurgemeenten. In alle andere steden of gemeenten dan in 3665 As en 3660 Opglabbeek en zijn randgemeenten, bezorgen wij geen artikelen die aangekocht worden via deze website.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

niet.

 

Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

 is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

 

Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

 

Online aankopen gebeuren in deze volgorde:

-keuze maken

-tekst voor het lint invullen

-de knop ‘bestellen’ aanklikken

-pagina ‘winkelwagen’ verschijnt

-pagina ‘winkelwagen’ kan bijgewerkt worden

-knop ‘afrekenen’ aanklikken

-pagina ‘afrekenen’ verschijnt

-pagina ‘afrekenen’ bijwerken met de gevraagde en verplicht in te vullen persoonlijke gegevens

-knop ‘bestelling controleren’ aanklikken

-pagina ‘bestelling controleren’ opent

-bestelling controleren en bij gewenste wijzigingen knop ‘terug’ aanklikken, anders knop ‘verzend bestelling ‘ aanklikken

-pagina ‘multi save pay’ van de betaalprovider opent en de verwerking van de betaaltransactie wordt opgestart.

 

De mogelijke wijzen van betaling via ‘multi save pay’ zijn bankcontact en kredietkaart.

 

 

Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden gewoonlijk de dag voor en uiterlijk de dag van de afscheidsplechtigheid waarop de bestelling betrekking heeft geleverd in de rouwkamer waar de plechtigheid plaatsvindt.

De levering gebeurt zonder bijkomende kosten.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf de goederen geleverd werden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

 te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be, Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

 

De consument heeft NIET HET RECHT zijn aankoop te herroepen omdat het bij verse bloemen gaat om bederfbare waren en bovendien worden de aangekochte artikelen, bloemstukken van verse bloemen of bloemstukken van kunstbloemen, onmiddellijk na bestelling ‘in gebruik’ genomen, zijnde als grafstuk geplaats in de rouwkamer bij een overledene om hooguit 1 dag later te worden naar de begraafplaats waar het op het graf van de overledene geplaatst wordt.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

En toch blijft het moeilijk te spreken over “garantie” bij een artikel zoals een bloemstuk vervaardigd van verse bloemen of een bloemstuk vervaardigd van kunstbloemen die in beide gevallen vrijwel binnen de twee à drie dagen op een graf op een begraafplaats terechtkomen zonder enige tussenkomst van de consument zelf.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van

Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As

Is bereikbaar via  info@vmbegrafenissen.be, Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover

Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

 beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking,

Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden zoals vermeld in de disclaimer van deze website.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

 gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

 

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren  heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be

Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Zie onze disclaimer

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

 om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Vanoppen-Moors Begrafenissen bvba, Kerkstraat 3 B-3665 As, info@vmbegrafenissen.be Tel: +32 89 657194  Fax: +32 89 395220  BE0883.341.584  RPR Tongeren

 Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Togeren bevoegd.